Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, η δεύτερη για την Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2023 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λεβαδείας.

Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 29ης Μαΐου 2023, και της 5ης Ιουνίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την Δευτέρα, 12η Ιουνίου 2023. Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα :

   1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022
   2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 21/06/2022 έως 12/06/2023
   3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023
   4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
   5. Ανακοινώσεις Προέδρου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Γέρος Γεώργιος Βαρβαράκης