Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, η δεύτερη για την Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λεβαδείας.

Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 6ης Ιουνίου 2022, και της 13ης Ιουνίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την Δευτέρα, 20η Ιουνίου 2022.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα :

   1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2021
   2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 07/09/2021 έως 20/06/2022
   3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022
   4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
   5. Ανακοινώσεις Προέδρου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Γέρος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Βαρβαράκης