Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021, η δεύτερη για την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 01 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λεβαδείας.

Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 18ης Αυγούστου 2021, και της 25ης Αυγούστου 2021 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την Τετάρτη, 01η Σεπτεμβρίου 2021.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού ετών 2019 και 2020
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  5. Προκήρυξη Εκλογών
  6. Ανακοινώσεις Προέδρου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΑΣ