Παρουσίαση

Πλήρης Επωνυμία:
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ – (LEVADIA’S TRADERS ASSOCIATION)
Έτος Ίδρυσης: 1899
Σύντομο Ιστορικό: Ο Εμπορικός Σύλλογος Λεβαδείας είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς σύλλογος της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 1899.

Η ίδρυση του είχε ως στόχο τη συνένωση όλων των δυνάμεων, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συμβολή στην πρόοδο και από τότε έως σήμερα, αγωνίζεται, συσπειρώνει, οργανώνει, κινητοποιεί ανθρώπους με ανησυχίες και μεράκι για δημιουργία.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Λεβαδείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για μια νέα Λεβάδεια με συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση της πόλης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια, που σκοπό έχει την πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση της Λεβάδειας, παράλληλα με την οικονομική δραστηριοποίησή του, ώστε να καταλάβει τη θέση που του αρμόζει, σύμφωνα με την ιστορία και τη γεωγραφική του τοποθεσία.

Σκοποί:
α). Η μέριμνα για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του

β). Η υποστήριξη και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του και απέναντι στα λοιπά μέλη της Ελληνικής εμπορικής τάξης.

γ). Η προαγωγή του Λιβαδείτικου Εμπορίου και γενικότερα του Ελληνικού Εμπορίου και του εμπορικού επαγγέλματος, σε συνδυασμό προς τα γενικότερα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Δραστηριότητα: Ο Εμπορικός Σύλλογος Λεβαδείας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή μια ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1712/87 περί “επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπόν επαγγελματιών”.

Αυτή είναι και η ουσιώδης διαφορά του με τα Επιμελητήρια, που είναι οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και αποτελούν συμβούλους του κράτους.

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει για την εκπλήρωση του σκοπού του άπτεται κάθε θέματος που ενδιαφέρει τους εμπόρους.

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς δράσης είναι:

  1. Γενικότερα Συνδικαλιστικά και ειδικότερα Κλαδικά θέματα.
  2. Εθνικά και Ευρωπαϊκά οικονομικά θέματα
  3. Θέματα λειτουργίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Λεβάδειας
  4. Ευρύτερα κοινωνικά θέματα.

Τα παραπάνω θέματα προωθούνται με:

  • Συμμετοχή στις αντίστοιχες επιτροπές και συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ., Υπουργείων, Επιμελητηρίων κλπ.
  • Συμμετοχή στις διοικήσεις ανώτερων συνδικαλιστικών οργάνων (Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου).
  • Έγγραφα ή παραστάσεις στις αρμόδιες για το θέμα αρχές ή φορείς.
  • Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ.

5. Ενημέρωση -Υποστήριξη -Πληροφόρηση των μελών μέσω:

  • Σεμιναρίων -Ημερίδων
  • Λογιστικής -Νομικής υποστήριξης.
  • Διανομής εγκυκλίων.
  • Λειτουργία ενημερωτικού δικτυακού τόπου (web site)