ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προγραμματίζει την υλοποίηση σεμιναρίων «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων - προγράμματα ΕΦΕΤ» σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 14708/10/08/2007 (ΦΕΚ 1616/ Β/17/08/2007). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να επιμορφωθούν βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 10 ώρες (2ημέρεςΧ5ώρες). Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 80,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνετε η παρακολούθηση του σεμιναρίου και το παράβολο αξίας 30,00 ευρώ για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ. Στα πλαίσια της ανωτέρω Υ.Α. και καθώς οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ έχουν ενταθεί, ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς θα προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συλλόγου, Στρ. Ιωάννου 24, ή να επικοινωνείτε στο τηλ. & fax 2261 0 24218. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Επικοινωνία

Ταχυδρομείο:

Στρατηγού Ιωάννου 24

Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100

Τηλέφωνο & Fax:

22610 24218

E-mail:

Φόρμα επικοινωνίας

Joomla templates by Joomlashine