Μετά την διενέργεια των εκλογών της 26ης Ιουνίου 2014, και κατά την συνεδρίαση της 2ης Ιουλίου 2014, σύμφωνα με το καταστατικό, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2017

Πρόεδρος:  

Καλογρηάς Αθανάσιος

A' Αντιπρόεδρος:  

Θανέλλας Νίκος

B' Αντιπρόεδρος:  

Σάκκος Μάριος

Γεν. Γραμματέας:  

Αγνιάδης Νότης

Ταμίας:  

Ζησιμόπουλος Θεόδωρος

Μέλη:

Βαρβαράκης Γεώργιος

Γέρος Δημήτρης

Στην διενέργεια των αρχαιρεσιών της 26ης Ιουνίου 2014 εξελέγησαν οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου που είναι οι παρακάτω:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ:

  1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) τ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
  3. ΒΑΡΒΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  4. ΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
  5. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  6. ΚΑΛΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  7. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  8. ΝΥΔΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  9. ΡΟΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
  10. ΣΑΚΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ